Diensten

Duurzaam Luchtdicht Bouwen - Keuring, reparatie en montage - Otoplastieken


klik op logo om de brochure te downloaden


Duurzaam Luchtdicht Bouwen Uitleg

Waarom luchtdicht bouwen?


Luchtdichtbouwen wordt steeds belangrijker. Een goed luchtdicht huis isenergiezuinig en draagt dus bij aan een beter klimaat. De overheid steltsinds 1995 eisen aan de energieprestatie van een woning. Dit gebeurt inde vorm van de Energie Prestatie Coëfficiënt. Dit instrument van hetNederlandse klimaatbeleid zorgt voor energiebesparende toepassingen entevens wordt de verbranding van fossiele brandstoffen beperkt. Hiermeewordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de Nederlandse CO2uitstoot. De bewoner bespaart op zijn energiekosten.


 


Bouwbesluit


Sindsde invoering van de EPC in 1995 werd deze gesteld op 1,4. Gedurende dejaren daarna werd deze steeds aangescherpt. Vanaf januari 2011 mag deEPC maximaal 0,6 bedragen. Met andere woorden, hoe lager de EPC waardehoe zuiniger het gebouw wordt voor de mens en het milieu. Luchtdichtbouwen is van groot belang om een EPC van 0,6 te halen. Sterker nog,vanaf 2015 wordt de EPC verlaagd naar 0,4 en dan is luchtdicht bouwen demeest kritische ontwerpfactor. Deze EPC van 0,4 is ook wel bekend onderde term Passief Bouwen. Uiteindelijk zal de EPC op 0,0 uitkomen, naarverwachting in 2020. Alle nieuwbouw zal vanaf dan energieneutraal moetenzijn.


 


Duurzaam ondernemen is de toekomst


DenBraven richt zich op duurzaam ondernemen. In onze productiefaciliteitenwordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van milieuvriendelijkeregrondstoffen. Maar ook de concepten van Den Braven dragen bij aan eenbeter milieu voor mens en milieu. Het assortiment van het DuurzaamLuchtdicht Bouwen is gericht op het energiezuinig maken van uw woning.Een assortiment met gecertificeerde producten, waardoor Den Braven u deoplossing kan bieden om te voldoen aan het nieuwste Bouwbesluit van2020.


Keuring, reparatie en montage

Om de veiligheid van klimmaterialen in gebruik te kunnen waarborgen is het wettelijk verplicht dat de materialen periodiek worden gekeurd en indien nodig tijdig worden gerepareerd. Met de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) wordt de frequentie van keuring bepaald, maar meestal wordt één maal per jaar aangehouden of direct na een uitzonderlijke gebeurtenis.

Veel organisaties besteden de keuring en eventuele reparatie uit aan een deskundige, omdat er gespecialiseerde kennis is vereist. Uitbesteding kan bij een groot aantal Altrex dealers, maar ook bij Altrex zelf. Altrex beschikt over een gespecialiseerd en goed opgeleid team van ervaren keurmeesters. De keusmeesters zijn allemaal geslaagd voor de onder toezicht van de Raad van Accreditatie gegeven keuringsopleidingen (Draagbaar Klimmateriaal en Steigers). De monteurs beschikken over een mobiele werkplaats (bus), maar hebben ook de beschikking over een werkplaats bij Altrex in Zwolle. Indien nodig kan hier de reparatie plaatsvinden.

De afdeling Keuring, Reparatie en Montage is ISO en VCA** gecertificeerd. Als de materialen, eventueel na reparatie, zijn goedgekeurd, wordt een officieel keuringscertificaat verstrekt. Het keuringcertificaat is voorzien van een controlestaat. Elk gekeurd onderdeel wordt voorzien van een inspectiesticker. Daarop staat aangegeven wanneer de klimmaterialen opnieuw moeten worden gekeurd.

Naast keuring en reparatie kunnen de keurmeesters van Altrex ook worden ingeschakeld voor montage van klimoplossingen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden


Gehoorbescherming op maat

Lawaaidoofheid staat in de top 3 van beroepsziekten. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een goed gehoorzorgbeleid. Dat betekent dat indien lawaai onderdeel uitmaakt van de risico-inventarisatie, gehoorbescherming nodig is. Bij een geluidsbelasting van 85 decibel en hoger is gehoorbescherming zelfs verplicht. Dat kan met otoplastieken, instelbare en op maat gemaakte gehoorbeschermers die door middel van een mechanisch ventiel normaal geluid laten passeren en excessief geluid filteren.  

Door een optimaal comfort zijn ze de gehele dag prettig te dragen. Nazorg is belangrijk, want het otoplastiek moet perfect passen. Wij slijpen het oorstukje ter plekke bij of maken een nieuwe afdruk. Bovendien kunnen we eventuele lekkages met zelf ontwikkelde software elektronisch vaststellen. Een standaard otoplastiek is gemaakt van doorzichtig acrylaat, maar ze zijn verkrijgbaar in harde of zachte uitvoeringen in verschillende kleuren, met of zonder veiligheidskoord of metalen detectiekorrel (voor de voedingsindustrie). Ze zijn CE-gekeurd en ISO 9001:2000 gecertificeerd. Elk geleverd otoplastiek is voorzien van een garantiecertificaat. Ze zijn gebruiks- en onderhoudsvriendelijk en kennen een lange levensduur.


 

Laden
Laden
Laden
Laden